5. Sınıf Kaynaştırma Benzeştirme Testi 1

sümeyye çapar tarafından yazıldı.. Yayınlanma 5. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

1. 
 A)
 B)
 C)
 D)    1. “Ünlü ile biten sözcüklere ünlü ile başlayan ekler getirilirse iki ünlü arasına bir ünsüz harf getirilir bu olaya ….. denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha uygun olur?
 A) Ses düşmesi
 B) Kaynaştırma
 C) Ulama
 D) Benzeşme 
  2. 
 A)
 B)
 C)
 D)   2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
 A) yazısı
B) örtü
 C) ağzı
D) sırtı 
  3. 
 A)
 B)
 C)
 D)   3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kaynaştırma harfleri birlikte verilmiştir?
 A) pçtk
 B) bcdgğ
C) fhsyş
D) nşys 
 4.
 A)
 B)
 C)
 D)   4. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?
 A) masanın
 B) bahçesi
 C) yedişer
 D) yardımcı 
  5.
 A)
 B)
 C)
 D)   5. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır?
 A) örtüsü
 B) kapının
 C) elmayı
D) başkanı 
  6.
 A)
 B)
 C)
 D)    6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?
 A) Evimizin kapısı açık kalmış.
B) Kuşlar açık pencereden kaçmış.
C) Elmaları yedişer yedişer paylaştık.
 D) Ayvayı ve kaysıyı çok severim. 
  7.
 A)
 B)
 C)
 D)    7. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır?
 A) tepesi atmak
 B) karnı acıkmak
 C) ağzı yanmak
 D) çam devirmek 
  8.
 A)
 B)
 C)
 D)    8. “Çiçeklerin toprağa, suya, güneşe ve sevgiye ihtiyaçları vardır.” tümcesinde kaç tane kaynaştırma harfi kullanılmıştır?
 A) 1
 B) 3
 C) 2
 D) 4 
  9.
 A)
 B)
 C)
 D)   9. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlü ile başlayan ek getirilince araya kaynaştırma harfi getirilmez?
 A) kitabı
B) çorabı
C) sıra
 D) kalem 
  10.
 A)
 B)
 C)
 D)    10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlü ile başlayan ek getirilince araya kaynaştırma harfi getirilir?
 A) simit
 B) kilim
 C) silgi
 D) kitap 
  11.
 A)
 B)
 C)
 D)    11. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmuştur?
 A) arıcı
B) çorabı
C) oduncu
 D) kilitçi 
  12.
 A)
 B)
 C)
 D)    12. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?
 A) armudu
 B) rengi
 C) durağı
D) çiftçi 
  13.
 A)
 B)
 C)
 D)   13. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmuştur?
 A) kitap
 B) kitaplık
 C) kitabı
D) kitapçık 
  14.
 A)
 B)
 C)
 D)    14. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?
 A) kağıdı
B) ayaklık
 C) kireci
 D) sokağı 
  15.
 A)
 B)
 C)
 D)   15. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?
 A) sayaç
 B) sayacı
C) sayaca
 D) sayacın 
  16.
 A)
 B)
 C)
 D)   16. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine –e eki getirilince ünsüz yumuşaması olmaz?
 A) erik
 B) sırık
 C) kilim
 D) kayık 
  17.
 A)
 B)
 C)
 D)   17. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazılışında bir yanlışlık yapılmıştır?
 A) dolabı
B) kavağı
C) armudu
 D) renki 
  18.
 A)
 B)
 C)
 D)   18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?
 A) Köylünün yoğurdu hemen satıldı.
B) Kulağını iyi aç.
 C) Öğretmeninin daha dikkatli dinlemelisin.
 D) Bu çiçeği senin için getirdim. 
  19.
 A)
 B)
 C)
 D)   19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?
 A) Uçak bu sabah indi.
 B) Erozyon verimli toprağı sürükler.
 C) Evin en büyüğü benim.
 D) Annem sevincini bizimle paylaştı. 
  20.
 A)
 B)
 C)
 D)   
 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmuştur?
 A) Yaş kesen baş keser.
 B) Ağaç yaş iken eğilir.
 C) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
 D) İti an, çomağı hazırla.