5. Sınıf Özne Yüklem Testi

sümeyye çapar tarafından yazıldı.. Yayınlanma 5. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

   1. “Verdiğin sözleri ne çabuk unuttun!” Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Verdiğin sözleri
 B) Ne çabuk
 C) Sözleri
 D) Sen 
  2. 
 A)
 B)
 C)
 D)   2. “Mehmet Bey yavaş yavaş kötü alışkanlıklarını değiştirmeli.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
 A) Kim
 B) Ne zaman
 C) Nasıl
 D) Neyi 
  3. 
 A)
 B)
 C)
 D)   3. "Ali arkadaşıyla sınıfa girdi." cümlesinde yüklem olan kelime hangisidir?
 A) Ali
 B) Girdi
 C) Sınıfa
 D) Arkadaşlarıyla 
 4.
 A)
 B)
 C)
 D)   4. "Bu çocuğu görünce gül atmaya başladı." tümcesinde işi yapan kimdir?
 A) Bu çocuk
 B) O
 C) Gül
 D) Çocuk 
  5.
 A)
 B)
 C)
 D)   5. "Babam henüz eve gelmedi." tümcesinin yüklemi nedir?
 A) Babam
 B) Gelmedi
 C) Eve
 D) Henüz 
  6.
 A)
 B)
 C)
 D)    6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazılışı özne-yüklem ilişkisi açısından yanlıştır ?
 A) Adamlar çarşıdan koşa koşa geldiler.
 B) Dakikalar bir türlü geçmek bilmiyor.
 C) Raftaki kitaplar yere düştüler.
 D) Babam kitap okumayı çok sever. 
  7.
 A)
 B)
 C)
 D)    7. "Yemek yemeyi sever misin?" cümlesinde öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Ben
 B) Yemek
 C) Sen
 D) Siz 
  8.
 A)
 B)
 C)
 D)    8. "O fidanı ben diktim" tümcesinin öznesi hangisidir?
 A) O
 B) Fidanı
C) Diktim
 D) Ben 
  9.
 A)
 B)
 C)
 D)   9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinin hem öznesi hem de yüklemi çoğuldur?
 A) Ellerim çok üşüyor.
 B) Yolcular arabadan indiler.
 C) Fidan ne çabuk büyümüş.
D) Yağmurlar birden başladı. 
  10.
 A)
 B)
 C)
 D)    10. "Küçük kız avucunu açtı." cümlesinde özne ve yüklem sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
 A) Küçük - avucunu
 B) Kız - küçük
 C) Küçük - açtı
D) Küçük kız - açtı 
  11.
 A)
 B)
 C)
 D)    11. "Yarın sabah okula gidiyorum." cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yüklemdir?
 A) Sabah
 B) Okula
 C) Yarın
 D) Gidiyorum 
  12.
 A)
 B)
 C)
 D)    12. "Beni yalnız bırakma onlar gelene kadar" cümlesinin yüklemi hangisidir?
 A) Yalnız
 B) Bırakma
 C) Kadar
 D) Onlar 
  13.
 A)
 B)
 C)
 D)   13. "Özgür, babasının yanında çalışıyor." cümlesinin öznesi hangisidir?
 A) Babasının
 B) Yanında
 C) Özgür
 D) Çalışıyor 
  14.
 A)
 B)
 C)
 D)    14. "Kardeşim pencerenin camını kırdı." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Kardeşim
 B) Pencere
 C) Cam
 D) Kırdı 
  15.
 A)
 B)
 C)
 D)   15. "Asırlık çınar ağacı evlerinin önündeydi." cümlesinin yüklemi hangisidir?
 A) Çınar
 B) Çınar ağacı
C) Önündeydi
 D) Evlerinin önündeydi 
  16.
 A)
 B)
 C)
 D)   16. "Ağacın yapraklarından taç yapılıyordu." cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Ağcın
 B) Yapraklarından
 C) Taç
 D) Yapılıyordu 
  17.
 A)
 B)
 C)
 D)   17. "Kitap az önce burada duruyordu." cümlesinin öznesi hangisidir?
 A) Kitap
 B) Az önce
 C) Burada
 D) Duruyordu 
  18.
 A)
 B)
 C)
 D)   18. "Yarın sabah okula gidiyorum." cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yüklemdir?
 A) Sabah
 B) Okula
 C) Yarın
 D) Gidiyorum 
  19.
 A)
 B)
 C)
 D)   19. "İki arkadaş çok iyi anlaşıyorlardı." tümcesinin öznesi hangisidir?
 A) Arkadaş
B) Çok
 C) İyi
 D) İki arkadaş 
  20.
 A)
 B)
 C)
 D)    20. "Onu nerede görsem tanırım:" tümcesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Ben
 B) Nerede
 C) Onu
 D) Görsem