5. Sınıf Sözcükte Anlam Testi 2

sümeyye çapar tarafından yazıldı.. Yayınlanma 5. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler


1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir?
  A) Boyacı          B) Çanta
  C) Kelebek        D) Masa
 A)        B)         C)        D) 

 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş kelime vardır?
 A) Mehmet eve gitti.
 B) Kirli çamaşırları topla.
 C) Bu defter benim değil.
 D) Ağaçların arasında kayboldu.
 A)        B)       C)        D) 

 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki alan
 sözcük vardır?
 A) Yolculuk sırasında hep ayaktaydı.
B) İstanbul'a otomobille gideceğiz.
 C) Bahar geldi, çiçekler açtı.
D) Boş zamanlarımda anneme yardım ederim.
 A)         B)        C)        D) 

 4. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcük değildir ?
 A) Kalem               B) Gözlük
 C) Yolcu                D) Kitapçı
A)         B)       C)       D) 

 5. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür?
 A) Kalemlik             B) Kalemim
 C) Kalemin             D) Kalemde
 A)         B)        C)         D) 

 6. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hece düşmesi
vardır?
 A) Masayı                B) Burnu
 C) Cezvesi               D) Kolonu
 A)         B)      C)         D) 

 7. Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından basit
 sözcüktür?
 A) Gölgeler           B) Şakacı
C) Örtü              D) Kaygısız
 A)         B)        C)        D) 

 8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik yapılıdır?
 A) Seçmen             B) Koşan
 C) Ayakkabı           D) Sinek
 A)         B)         C)       D) 

 9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın "-i"
 durumundadır?
 A) Kötü              B) Sarı
C) Dereotunu         D) Gökyüzü
 A)         B)           C)           D) 

 10. Aşağıdaki isimlerden hangisi "- de " hal eki
 almamıştır ?
 A) Toprakta             B) Perde
 C) Evde                D) Okulda
 A)         B)         C)         D) 

 11. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hal eki yoktur ?
 A) Karda                 B) Gölde
 C) Gövde                 D) Yolda
 A)         B)         C)         D) 

 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olan sözcük "
 -i hal eki " almıştır?
 A) Atılan ok geri dönmez.
 B) Açık yaraya tuz ekilmez.
 C) Ayağını yorganına göre uzat.
 D) Azıcık aşım, kaygısız başım.
 A)         B)        C)       D) 

 13. Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır?
 A) Barış             B) Bilgi
 C) Isı                 D) Akıl
 A)         B)       C)        D) 

 14. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde, yapım ve
 çekim ekleri bir arada yer almıştır?
 A) Geliyoruz
 B) Yürüyüş
C) Sevgimiz
 D) Gelmişler
 A)         B)        C)        D) 

 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, iki yapım eki
 almış bir sözcük vardır?
 A) Yorgunluk yüzüne vurmuş, gözlerine oturmuştu.
 B) Serçecik kanatlarını cama vurdu.
 C) Bilincini canlı tutmaya çalışıyordu.
 D) Ağaçlıktan gelen kuş seslerini dinliyoruz.
 A)         B)        C)        D) 

 16. "Kitapçılar" sözcüğünün yapısıyla ilgili aşağıdaki
 sıralamalardan hangisi doğrudur?
 A) Kök - yapım eki - çekim eki
 B) Kök - çekim eki
 C) Kök - yapım eki - durum eki
 D) Kök - yapım eki - yapım eki
 A)         B)        C)        D) 

 17. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım ve çekim
 eki almıştır?
 A) Yazlıklarına
 B) Sevgisiz
 C) Gazetecilik
 D) Güneşlikli
 A)         B)       C)         D) 

 18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi, yapım eki almış
 (türemiş) bir kelime değildir ?
 A) Çamlık                 B) Karşı
C) Sesli                     D) Örgü
 A)         B)       C)          D) 

 19. Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi yapısı
yönünden diğerlerinden farklıdır?
 A) Atatürk              B) Gecekondu
 C) Anayasa            D) Dil peyniri
 A)         B)        C)          D) 

 20. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hal eki almamıştır?
 A) Karda               B) Bilezik
 C) Gölde                D) Yolda
 A)         B)        C)